Forandring på vej Oplevelsesmil Flensborg

Vi ønsker at fremme udviklingen af vores bycentrum til en mangfoldig oplevelsesmil. Attraktive arrangementer udgør en integreret del af projektet på lige fod med afslapningszoner, grønne områder og børnepasning. Her kan du læse mere om det igangværende forløb.

En oplevelsesmil for Flensborg

Det primære formål med projektet “Oplevelsesmilen i centrum“ er at skabe en fremtidsrettet bymidte med inddragelse af borgere, beboere, ejere, forretningsdrivende og turister.

Det vigtigste redskab til dette formål er bycentrumsstrategien. I arbejdet med at udvikle den bliver der skabt et koncept, der tager højde for de fire hovedområder: Rote Straße, Holm, Große Straße og Norderstraße. Der planlægges blandt andet afslapningszoner, grønne områder og et børnepasningstilbud kaldet for kids.city. Der vil også blive arrangeret forskellige events.

Det vigtigste for os er dog den brede deltagelse: Vi ønsker at høre, hvad flensborgere og gæster tænker om vores bycentrum. Hvad er vores stærke sider? Hvad kan vi forbedre? Hvad skaber livskvalitet? Disse og mange andre spørgsmål ønsker vi at stille, diskutere og finde løsninger på i forbindelse med Oplevelsesmilen.

Snart vil du kunne finde alle oplysninger om kommende events, muligheder for deltagelse og impressioner af arrangementerne her.

Bycentrumsstrategi

Milepæle for bycentrumsstrategien

Stakeholder workshops

I april 2024 lægger vi grundstenen for visionen om vores nye bycentrum: Efter at have gennemgået de vigtigste dokumenter inviterer vi stakeholdere og interesserede fra alle samfundsområder til en række inspirerende workshops. Her er der fokus på at analysere styrker samt forberede rundspørgen.

Rundspørge blandt borgere og besøgende

Hvad er styrkerne ved Flensborgs bycentrum? Og hvilke faktorer kan besværliggøre et besøg? Disse spørgsmål bliver belyst i en kvantitativ dataindsamling i slutningen af maj og begyndelsen af juni 2024. I løbet af cirka to uger har Flensborgs borgere og besøgende fra det tysk-danske grænseland mulighed for at deltage i en rundspørge på nettet.

Evaluering af undersøgelsen

Som det næste skridt i udviklingen af vores nye bycentrumsprofil vil vi evaluere undersøgelsen. Den vil definere de indholdsmæssige styrker, der vil fungere som grundlag for vores videre arbejde.

Formulering og afstemning

Styrkerne fremstår tydelige, og profilen er skærpet. Vi har skabt rammerne for en strategisk udvikling af ”Oplevelsesmilen i centrum”. Forskellige initiativer, der bliver udarbejdet i flere workshops, samt et event- og kommunikationskoncept vil bidrage til denne udvikling.

Implementering af bycentrumsstrategien og yderligere tiltag

Fra oktober 2024 vil den nye strategi og dens mange tiltag blive gennemført. Når du bevæger dig gennem byen, vil du straks kunne se forandringen. Men vigtigst af alt vil du også kunne fornemme den, opleve den, lugte den og smage den.